İş

HSBC’nin Yapay Zekanın Avantajları, Dezavantajları ve Risklerine İlişkin Kapsamlı Analizi

HSBC son raporunda, yapay zekanın (YZ) ekonomi üzerindeki karmaşık etkilerini inceleyerek, umut verici gelişmelerin yanı sıra ortaya çıkabilecek olası dezavantajları ve zorlukları vurguladı.

Rapor, yatırımcıların bu etkili teknolojinin ortaya çıkışını anlamalarına yardımcı olmak amacıyla yapay zekanın olumlu, olumsuz ve sorunlu yönlerini analiz ederek nüanslı bir bakış açısı sunuyor.

Olumlu yönler

Belgenin “olumlu” bölümünde HSBC, yapay zekanın çeşitli sektörlerde verimliliği önemli ölçüde artırma kapasitesinin altını çizdi. Örneğin, üretken yapay zeka, verimlilikteki bu artışa önemli bir katkı olarak kabul edilmiştir.

Raporda, YZ’nin yıllık %0,1-1,0 arasında bir artış öngörüsüyle genel verimliliği artırabileceği belirtiliyor.

“Eğer başarılırsa, bu hisse senedi piyasaları için önemli bir destek sağlayacaktır. Ancak, benzer teknolojik ilerlemelerin daha önceki örnekleri, bu artışın elde edilmesinin birçok kişinin beklediğinden daha zor olabileceğini göstermektedir.”

Yapay zekanın süreçleri iyileştirmek, israfı en aza indirmek ve yeni ürünler geliştirmek için kullanıldığı önemli sektörlerden biri tasarım ve üretimdir. Örneğin, Mercedes F1 takımı, genellikle altı hafta gerektiren bir süreç olan arka süspansiyon bileşenini sadece 48 saat içinde oluşturmak için yapay zekayı kullandı.

Bankacılık ve finansal hizmetler sektörü de, verilerin daha hızlı analiz edilmesini, daha iyi karar alınmasını ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlayan yapay zekâdan büyük ölçüde faydalanabilecek sektörlerden bir diğeri.

HSBC ayrıca, yapay zekanın ilaç araştırmalarına ve klinik deneylere yardımcı olduğu eczacılık ve bu yeni teknolojinin sanal asistanlar ve tedariklerin tahmini yönetimi yoluyla müşteri deneyimlerini geliştirdiği konaklama gibi diğer sektörlerdeki yaygın avantajları da vurgulamaktadır.

Olumsuz

Bu iyimser beklentilere rağmen, HSBC araştırmacıları yapay zekanın olası olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulunuyor.

En büyük endişelerden biri istihdam üzerindeki etkisidir. Rapor, yapay zekâya dayalı otomasyonun, özellikle tekrarlayan eylemler gerektiren önemli sayıda işin yerini alabileceğini öne sürüyor. Yapay zeka büyük bir iş kaybına yol açmasa bile, sermaye ve emek arasındaki dengeyi sermaye lehine değiştirebilir.

HSBC, “IMF tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma, küresel istihdamın yaklaşık %40’ının yapay zekadan etkilenebileceğini ve gelişmiş ekonomilerin işgücü piyasalarının doğası nedeniyle daha savunmasız olduğunu (işlerin %60’ı) göstermiştir” dedi.

“Bu ayrım çok önemlidir – otomasyon (robotik gibi) esas olarak işlerde fiziksel varlık ihtiyacını etkilemiş olsa da, yapay zeka hizmet işinin geleceğinde daha büyük bir role sahip olacak ve potansiyel olarak bu ‘yüksek beceri’ pozisyonlarını daha büyük risk altına sokacaktır. Bu nedenle, yapay zekanın etkisinin şu anda gelişmiş ekonomilerde görülme olasılığı daha yüksektir.”

Rekabet ortamı da değişebilir, çünkü şirketler yapay zeka teknolojilerine aşırı yatırım yapabilir, bu da daha yüksek maliyetlere ve daha düşük potansiyel karlara yol açabilir.

HSBC, verimlilikteki ilk kazanımlar cazip olsa da, diğer teknolojik yeniliklerle yapılan tarihsel karşılaştırmaların, bu faydaların beklendiği kadar devrimci olmayabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Dot-com balonu gibi önceki senaryolar, aşırı coşkunun sürdürülemez yatırım zirvelerine ve ardından sert düşüşlere yol açabileceğini göstermiştir.

HSBC, “Yapay zekaya yönelik mevcut coşkunun benzer bir sonuçla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını belirlemek için, heyecan ve bunu takip edebilecek potansiyel yatırımların çok erken aşamalarında olduğumuz düşünüldüğünde, muhtemelen çok erken” yorumunu yapıyor.

“Bununla birlikte, yapay zeka kaynaklı bir patlamadan beklenen getirilerin olağanüstü yüksek olduğu bir döneme girersek, politika yapıcıların sistemdeki finansal aşırılığı engellemek için daha yüksek reel faiz oranlarıyla müdahale etmeleri gerekeceğini de unutmamak gerekir.”

Problemli

HSBC raporunda yapay zeka ile ilgili daha endişe verici konulara da değinmiştir.

Öncelikli endişe, güven ve özgünlüğün azalmasıdır. Üretken yapay zeka, gerçek ve uydurma içeriği ayırt etmeyi giderek zorlaştırarak siber güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi ve siyasi istikrar konularında önemli zorluklara yol açıyor.

Raporda, “İnsanlar nesiller boyunca, şimdiye kadar bize iyi hizmet eden çok sayıda kısa yol geliştirdi” deniyor.

“Özellikle de ‘görmenin inanmak olduğuna’ inandık. Üretken Yapay Zeka sayesinde artık durum böyle değil. Bunun siber güvenlik, dolandırıcılık ve siyasi uyum üzerindeki etkileri çok derin.”

Ayrıca, YZ’nin çevresel etkisi de önemli bir endişe kaynağıdır. Enerji yoğun YZ araçlarının artan kullanımının elektrik talebini artırması ve bu eğilime karşı koymak için enerji teknolojisinde daha fazla ilerleme gerektirmesi bekleniyor.

Ayrıca, YZ’nin avantajlarının eşitsiz dağılımı, özellikle işler gelişmiş ekonomilere döndükçe daha büyük aksaklıklar yaşayabilecek gelişmekte olan ekonomileri etkileyerek eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir.

Sonuç olarak, YZ verimliliği dönüştürmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için muazzam bir potansiyele sahip olsa da, HSBC’nin raporu dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Avantajların eşit olmayan bir şekilde dağılması muhtemeldir ve riskler -işten çıkarma ve rekabetçi baskılardan güven ve çevresel etki sorunlarına kadar- önemlidir.

HSBC, “Genel olarak, yapay zekanın daha geniş ekonomik etkisi konusunda iyimseriz, ancak tüm şirketler, pazarlar ve bireyler faydaları paylaşmayacaktır” dedi.

“Yapay zekanın potansiyel tehditlerine ilişkin bazı argümanlar bizi tam olarak ikna etmese de, varlık değerlerinde halihazırda büyük değişimlere neden olan bir teknolojiye yönelik tutumları etkileyebileceğinden, yatırımcıların bunların farkında olmasının faydalı olduğuna inanıyoruz.”

Bu makale AI’nin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu